Sopimuslaskujen tuotteiden hintoja ja esim. MyPa -tietoa voidaan muuttaa massana kohdasta:

Myynnit - Sopimuslaskutus - Hintamuutokset:

Alla esim. ohje tuotteiden poistamiseen sopimuksilta massana.


Laskurajauksien haussa voidaan määritellä esim. tietyn asiakkaan / laskutusvälin / myyntipakkauksen / ym. rajauksen mukaan, mille sopimuksille muutos halutaan tehdä:

Tulostemuotoilujen haussa voidaan määritellä esim. asiakasrajaukset ja tuoterajaukset: 


Hintamuutokset -välilehdellä määritellään halutut muutokset sopimuksille. Esim. hintamuutokset, laskutusvälit, tulospaikat, myyntipakkaukset.

Kun myyntipakkauksessa käytetään arvoa TYHJÄ, tämä tyhjentää MyPa -kentän hakurajauksiin määritetyiltä sopimuksilta / tuotteilta: 

Tuotetta, jolla MyPa -kenttä on tyhjä ei laskuteta: 


Kun halutaan massana ottaa pois tietyn pääryhmän tuotteet sopimuslaskulta, tuoterajaus tulee olla KYLLÄ, jolloin OK:n jälkeen siirrytään Tuoterajauksiin, jossa valitaan haluttu pääryhmä TuoteID -kentästä:


Jos käytetään asiakasrajausta, voidaan muutettavat sopimukset määritellä vielä myös asiakasrajauksin:

Rajauksien määrittelyn jälkeen avautuu vielä listaus muutettavista tiedoista. Tämä listaus tulisi tarkistaa vielä ennen kuin muutos tehdään (ja tarvittaessa peruuttaa):


Tehtyjä muutoksia voi jälkikäteen tarkastella Sopimuslaskutuksen alla olevasta Hintamuutosloki -kohdasta. 


Tuote, jolla on tyhjä MyPa -kenttä, jää näkymään sopimuksille, mutta kun sopimuksilta muodostetaan lasku, tämä ei siirry laskulle.