Tuotetietojen tuonti/päivitys on rengasversiossa mahdollista Tuoterekisterin alta löytyvien Vie Tuotetietoja ja Tuo Tuotetietoja toiminojen avulla.

Tuotetietojen muutos tehdään Hallinnon puolella

Rekisterit > Tuoterekisterit > Vie Tuotetietoja / Tuo Tuotetietoja


Tuotetietojen tuonti/päivitys onnistuu joko tuotekortin Maestron tuoteID:tä tai tuotenumeroa tarkenteenä käyttämällä

Testiajoa suositellaan aina ennen ajoa.


Tuotetietojen tuonti/päivitys onnistuu myös pelkällä Toimittajan tuotenumerolla ilman Maestron tarkkaa TuoteId:tä.

Tämä tehdään toiminnolla Tuo tuotetietoja valitsemalla Päivitetään tuotenumerolla/Kyllä

    • Tuonti tarkistaa mahdolliset duplikaatit TuoteId- ja PääryhmäId-kenttien Pääryhmäkirjaimen (A-Z), ToimittajaId:n ja Tuotenumeron avulla. Maestro tallentaa lokitiedoston loppuun aineistossa olevan rivin, jolle löytyy tuplatuotteita Maestrosta, ja sen perään kaikki ne tuoteid:t, joissa kyseisestä pääryhmästä löytyy samalle toimittajanumerolle ja tuotenumerolle vastaavuus. Käyttäjän tulee korjata aineisto CSV-tiedostossa sekä mahdollisesti poistaa duplikaatit Maestrossa ennen uudelleen ajoa.
    • Jos päivitys tehdään tuotenumerolla, on aineistossa oltava TuoteId, PääryhmäId, ToimittajaId ja Tuotenumero -kenttä täytettynä. TuoteId ja PääryhmäId sarakkeissa oltava aina sama pääryhmän kirjain (A-Z). Jos aineistossa on Maestron tarkka TuoteId (esim A1), päivitys menee aina sen perusteella.
    • HUOM! CSV-aineiston käsittely edellyttää oikeanlaista avaamista ja tallentamista, jottei Excel muuta merkistöjä. Tarkempi ohje löytyy täältä. Muulla tavalla avattu ja muokattu CSV-tiedosto voi vioittua, ja sellaisen tiedoston lataaminen Maestroon voi aiheuttaa tuoterekisterin datan vioittumisen.  


Tuo tuotetietoja -toiminnallisuudessa on mahdollisuus poistaa kaikista tuotekortin tekstityyppisistä kentistä arvo. Poisto on mahdollista kirjoittamalla csv-aineistossa arvon tilalle [del].

Tuonti tyhjentää Maestron tuotekortilta aiemmin näin ollen tallennetun arvon.