Käyttäjän perustaminen Maestroon

Uusi Maestro-tunnus perustetaan Maestron pääkäyttäjätunnuksella. Kyseisellä tunnuksella näkyy Maestrossa Käyttäjätiedot-toiminto, jolla hallinnoidaan Maestron käyttäjiä.

 • Kirjaudutaan pääkäyttäjätunnuksella Maestroon
 • Siirrytään Tiedosto > Käyttäjätiedot > Uuden käyttäjän lisäys • Annetaan käyttäjätunnus:

 • Määritellään käyttäjän valikkomääritykset. Perustus/Kopiointi-esto estää käyttäjältä pääsyn Yritystiedot-toimintoon.

 • Määritellään käyttäjälle salasana ja vahvistetaan se.

Salasanan minimivaatimukset

 • minimipituus 6 merkkiä
 • Ei saa olla helposti arvattava sana tai sisältää osia esimerkiksi käyttäjätunnuksesta
 • Sisältää merkin vähintään kolmesta kategoriasta: isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot, erikoismerkit, maaspesifit merkit (ä, ö...)

Käyttöoikeuksien määritys

Kun Maestro-käyttäjä on perustettu, saatte lisättyä uudelle käyttäjälle käyttöoikeudet pääkäyttäjätunnuksella, jolla on oikeudet Käyttöoikeudet-toimintoon.

Jos ei ole tiedossa, kenellä nämä oikeudet ovat, tämä voidaan tarkistaa kohdasta Tiedosto > Käyttöoikeudet:

Maestron käyttöoikeuksien määritys tapahtuu lähtökohtaisesti aina yrityksenne pääkäyttäjien toimesta, jotta voidaan varmistua siitä, että käyttäjällä todella saa/pitää olla oikeudet tiettyihin toimintoihin organisaatiossanne. 

 • Kirjaudutaan Maestroon käyttäjänä, jolla on oikeus käyttöoikeuksien määrityksiin
 • Tarkistetaan, että ollaan oikeassa yrityksessä, johon oikeuksia ollaan antamassa
 • Siirrytään Tiedosto > Käyttöoikeudet > Käyttöoikeuksien määritykset


 • Valitaan listalta käyttäjä, jolle käyttöoikeuksia annetaan
 • Jos halutaan kopioida toisen käyttäjän oikeudet, valitaan Kopioidaan käyttöoikeudet tähän yritykseen (HUOM. tulee tarkistaa, että ollaan oikeassa yrityksessä, johon oikeuksia halutaan antaa)

 • Valitaan käyttäjä, jolta oikeudet kopioidaan.
 • Mikäli kopiointia ei tehdä, vaan käyttöoikeudet määritellään erikseen, valitaan Käyttöoikeudet

 • Valitaan moduulit, joihin käyttäjälle annetaan käyttöoikeuksia

 • Tarkempia käyttöoikeuksien rajauksia käyttäjälle määritellään kohdissa Yleiset rekisterioikeudet, Muut rekisterioikeudet, Myynti/Ostolaskusarjat ja Tositelajit/Muut sarjat

Nämä toiminnot tulee tehdä erikseen jokaiseen yritykseen, johon uudelle käyttäjälle tarvitaan oikeuksia.

Käyttöoikeuksien kopiointi

Maestron pääkäyttäjätunnuksella voidaan kopioida käyttäjälle muihin yrityksiin vastaavat oikeudet kuin hänellä on jo yhteen yritykseen määritetty. 

 • Siirrytään yritykseen, johon käyttäjälle on määritelty käyttöoikeudet
 • Valitaan Tiedosto > Käyttöoikeudet > Käyttöoikeuksien määritykset > tunnus
 • Valitaan Kopioi käyttöoikeudet useaan yritykseen ja seuraavaksi yritykset, joihin käyttäjälle kopioidaan vastaavat oikeudet kuin on aktiivisessa yrityksessä

Tarkemmat ohjeet Maestron oikeuksista löytyy F1 -ohjeesta: https://maestro10.helpdocsonline.com/991

Linkit uuden käyttäjän Citrix-tunnuksen ohjeisiin ja NG-tunnusohjeisiin