Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
yläpalkki
yläpalkki

Page properties
hiddentrue


Dokumentin tila

Handy Status
StatusValmis
id983

Dokumentin omistaja

MaestrotuoteSähköinen laskutus
Julkaistu

Handy Timestamp
formatdd.MM.yyyy
time1608018230091
typePublishing the page

Muokattu

Handy Timestamp
formatdd.MM.yyyy
time1608018284674
typeThe last page update

Dokumentin tekijäSonja PaunonenJos lasku on mennyt läpi Ropolle, mutta Maestrossa laskulla on edelleen merkintä 'Lähetetty/virhetilassa' tai 'Laskua ei ole lähetetty', voidaan laskun tila korjata Suoritustietojen korjauksen kautta.

Image Added

Kirjautukaa laskun kurkistukselle, sieltä hiiren oikean takaa 'Suoritustietojen korjaus' ja valitkaa Laskun tila: Lähetetty


Mikäli Tulostustapa on laskun kurkistuksessa 'Sähköinen lasku/Ei ole tulostettu', niin käykää laskun kirjauksen loppuruudulla (pääsee Perustietojen korjauksen kautta) vaihtamassa myös Tulostettu tilaksi On tulostettu:


Näiden toimenpiteiden jälkeen laskun pitäisi näkyä tulostettuna ja saa siirrettyä kirjanpitoon. 


Joskun lasku jää virhetilaan ja se koitetaan lähettää uudestaan Ropolle. Tällöin lasku näkyy Maestrossa tilassa 'Lähetetty/virhetilassa (on jo lähetetty)'. Tämä voidaan korjata samalla tavalla kuin yllä, eli muutetaan Laskun tilaksi manuaalisesti Lähetetty.

Tuoteperhe:

Include Page
navigaatio
navigaatio

Include Page
alapalkki
alapalkki