Kassatilitys toiminto on käteisen rahan pankkiin viemistä varten.

Ennen tilityksen kirjaamista voidaan Kassaraportilta tarkistaa käteisen osuus. Kassaraportilta nähdään käteismyynnit valitulla aikavälillä.

Myyntilaskut – Kassaraportit – Myynnit/Verollinen – Valitkaa laskusarja – Valitkaa erittelytapa (Yhteenveto näyttää molempien kassojen myynnit) – Valitkaa haluttu aikaväli.

Kassaraportilta nähdään Käteinen raha yhteensä -riviltä kassaan kirjattu käteinen raha:  


Kassatilityksen tekeminen:

  1. Kirjatkaa uusi myyntilasku, jolle haetaan asiakkaaksi Kassatilitys

  2. Syöttöriveillä painakaa F8 ja valitkaa erikoistoiminto: KASSATILITYS 

  3. Avautuvaan ikkunaan syöttäkää pankkiin vietävä summa positiivisena

    • Kassatilitys käyttää Myyntilaskut > Myyntien yleistiedot > Poikkeustuotteet > Käteismaksutuote kohtaan kirjattua tuotetta
  4. Tallentakaa tapahtuma LASKU maksutapaan ja tulostakaa

  5. Kirjoittakaa pankin tositteeseen laskulla näkyvä viite

    • Laskun viitteen avulla tapahtuma kohdistuu automaattisesti kirjanpidossa oikeaan tapahtumaan, kun pankki tilittää summan.